تبلیغات
شرکت تراز آذین کارون - متن زیبا درباره شهیدان گمنام
درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
نظر سنجی
امكانات جانبی
 
سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند !
.
.
و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم …
.
.
به مادر قول داده بود بر می گردد …
چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :
بچه م سرش می رفت ولی قولش نمی رفت …
.
.
من می خواهم در آینده شهید بشوم …
معلم پرید وسط حرف علی و گفت : ببین علی جان موضوع انشا این بود که در آینده می خواهین چکاره بشین ، باید در مورد یه شغل یا کار توضیح می دادی !!! مثلا پدر خودت چه کاره است ؟
آقا اجازه … شهید …
.
.
گفتند شهید گمنامه ، پلاک هم نداشت ، اصلا هیچ نشونه ای نداشت ؛ امیدوار بودم روی زیرپیرهنیش اسمش رو نوشته باشه …
نوشته بود : “اگر برای خداست ، بگذار گمنام بمانم”
.
.
ساقی جبهه سبو بر لب هر مست نداد
نوبت ما که رسید میکده را بست نداد
حال خوش بود کنار شهدا آه دریغ
بعد یاران شهید حال خوشی دست نداد
محمد۰۲۶
.
.
ای شهدا برای ما حمدی بخوانید که شما زنده اید و ما مرده …

سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند !
.
.
و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم …
.
.
به مادر قول داده بود بر می گردد …
چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد لبخند تلخی زد و گفت :
بچه م سرش می رفت ولی قولش نمی رفت …
.
.
من می خواهم در آینده شهید بشوم …
معلم پرید وسط حرف علی و گفت : ببین علی جان موضوع انشا این بود که در آینده می خواهین چکاره بشین ، باید در مورد یه شغل یا کار توضیح می دادی !!! مثلا پدر خودت چه کاره است ؟
آقا اجازه … شهید …
.
.
گفتند شهید گمنامه ، پلاک هم نداشت ، اصلا هیچ نشونه ای نداشت ؛ امیدوار بودم روی زیرپیرهنیش اسمش رو نوشته باشه …
نوشته بود : “اگر برای خداست ، بگذار گمنام بمانم”
.
.
ساقی جبهه سبو بر لب هر مست نداد
نوبت ما که رسید میکده را بست نداد
حال خوش بود کنار شهدا آه دریغ
بعد یاران شهید حال خوشی دست نداد
محمد۰۲۶
.
.
ای شهدا برای ما حمدی بخوانید که شما زنده اید و ما مرده …

.
.
سری که هیچ سر آمدن نداشت آمد
بلند بود ولیکن بدن نداشت آمد
بلند شد سر خود را به آسمان بخشید
سری که بر تن خود خویشتن نداشت آمد
.
.
هم قد گلوله توپ بود
گفتن : چه جوری اومدی اینجا ؟
گفت : با التماس !
گفتن : چه جوری گلوله رو بلند میکنی میاری ؟
گفت : با التماس !
به شوخی گفتن میدونی آدم چه جوری شهید میشه ؟
لبخندی زد و گفت : با التماس !
وقتی تکه های بدنشو جمع میکردن ، فهمیدم چقدر التماس کرده !!!
محمد۰۲۶
.
.
گردان پشت میدون مین زمین گیر شد ، چند نفر رفتن معبر باز کنن …
۱۵ساله بود ، چند قدم که رفت برگشت ، گفتن حتما ترسیده …
پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت : تازه از گردان گرفتم ، حیفه ، بیت الماله و پا برهنه رفت !
.
.
مکه برای شما ، فکه برای من !
بالی نمی خواهم ، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند …
“شهید آوینی”
محمد۰۲۶
.
.
پیشونی بندها رو با وسواس زیر و رو میکرد …
پرسیدم : دنبال چی میگردی ؟
گفت : سربند یا زهرا !
گفتم : یکیش رو بردار ببند دیگه ، چه فرقی داره ؟
گفت : نه ! آخه من مادر ندارم …
.

SMSkhor.IR
.
کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم !
محمد۰۲۶
.
.
زیبایی رمز ماندگاریست و سادگی رمز زیبایی …
شهدا چه ساده و زیبا بودند !
.
.
انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید
ما چه میدانیم دلتنگی غروب جمعه را ؟
.
.
مادر پول و طلاهاشو داد و از در ستاد پشتیبانی جنگ خارج شد مسوول مربوطه فریاد زد : مادر رسیدتون !!!
مادر خندید و گفت : من برای دادن دوتا پسرم هم رسید نگرفتم …
محمد۰۲۶
.
.
آب جیره بندی شده بود آن هم از تانکری که یک صبح تا شب زیر تیغ آفتاب مانده بود ، مگر میشد خورد ؟
به من آب نرسید ، لیوان را به من داد و گفت : “من زیاد تشنم نیست ، نصفش رو خوردم بقیه ش رو تو بخور ، گرفتم و خوردم”
فرداش بچه ها گفتن که جیره هرکس نصف لیوان آب بود !
.
.
رفته بودیم شبی سمت حرم یادت هست‌ ؟
خواستم مثل کبوتر بپرم یادت هست‌ ؟
توی این عکس به جا مانده عصا دستم نیست‌
پیش از آن حادثه پای دگرم یادت هست‌ ؟
رنگ و رو رفته ترین تاقچه خانه مان‌
مهر و تسبیح و کتاب پدرم یادت هست‌ ؟
خانه کوچکمان کاهگلی بود ، جنون‌
در همان خانه شبی زد به سرم یادت هست‌ ؟
قصد کردم که بگیرم نفس دشمن را
و جگرگاه ستم را بدرم یادت هست‌ ؟
خواهر کوچک من تند قدم بر میداشت‌
گریه می کرد که او را ببرم یادت هست‌ ؟
گریه می کرد در آن لحظه عروسک میخواست‌
قول دادم که برایش بخرم ، یادت هست‌ ؟
راستی شاعر همسنگرمان اسمش بود
اسم او رفته چه حیف از نظرم یادت هست‌ ؟
شعرهایش همه از جنس کبوتر ، باران‌
دیرگاهی است از او بی خبرم یادت هست‌ ؟
آن شب شوم ، شب مرده ، شب دردانگیز
آن شب شوم که خون شد جگرم یادت هست‌ ؟
توی اروند در آن نیمه شب با قایق‌
چارده ساله علی ،‌ همسفرم یادت هست‌ ؟
ناله ای کرد و به یک باره به اروند افتاد
بعد از آن واقعه خم شد کمرم یادت هست‌ ؟
سرخ شد چهره اروند و تلاطم می کرد
جستجوهای غم انگیز ترم یادت هست‌ ؟
مادرش تا کمر کوچه به دنبالم بود
بسته ای داد برایش ببرم یادت هست‌ ؟
بعد یک ماه همان کوچه ، همان مادر بود
ضجه های پسرم ، هی پسرم یادت هست‌ ؟
چارده سال از آن حادثه ها می گذرد
چارده سال چه آمد به سرم یادت هست‌ ؟
توی این صفحه به این عکس کمی دقت کن‌
توی صف از همه دنبالترم یادت هست‌ ؟
لحظ ‌ای بود که از دسته جدا افتادم‌
لحظه ای بعد که بی بال و پرم یادت هست‌ ؟
اتفاقی که مرا خانه نشین کرد افتاد
و نشد مثل کبوتر بپرم یادت هست‌ ؟
“خدابخش صفادل”
.
.
اول پاییز بود و در کلاس
دفتر خود را معلم باز کرد
بعد با نام خدای مهربان
درس اول آب را آغاز کرد
گفت بابا آب داد و بچه ها
یک صدا گفتند بابا آب داد
دخترک اما لبانش بسته ماند
گریه کرد و صورتش را تاب داد
او ندیده بود بابا را ولی
عکس او را دیده در قابی سپید
یادش آمد مادرش یک روز گفت
دخترم بابای پاکت شد شهید
مدتی در فکر بابا غرق بود
تا که دستی اشک او را پاک کرد
بچه ها خاموش ماندند و کلاس
آشنا شد با سکوتی تلخ و سرد
دختری در گوشه ای آهسته باز
گفت بابا آب داد و داد نان
شد معلم گونه هایش خیس و گفت
بچه ها بابای زهرا داد جان
بعد روی تخته سبز کلاس
عکس چندین لاله زیبا کشید
گفت درس اول ما بچه ها
درس ایثار و وفا ، درس شهید
مشق شب را هر که با بابای خود
باز بابا آب داد و نان نوشت
دخترک اما میان دفترش
ریخت اشک و “داد بابا ، جان” نوشت:: مرتبط با: متن زیبا درباره شهیدان گمنام ,
ن : سجاد فلاحی
ت : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
dildo پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:09 ق.ظ
It is appropriate time too make sme plans for the future and it is time to be happy.
I have read thiis post and if I could I desire to suggest you few
interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles refterring tto this article.
I wish to read more things about it!
Busy Z Polski Do Belgii پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:48 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems
finding one? Thanks a lot!
deblji penis چهارشنبه 16 مرداد 1398 02:43 ق.ظ
Hi, this weekend is good in support of me, for the reason that this occasion i am reading this great
educational article here at my house.
gambling یکشنبه 6 مرداد 1398 02:06 ق.ظ
I read this paragraph fullly regarding the comparison of newest and previojs technologies, it's amazing
article.
viagra pills یکشنبه 6 مرداد 1398 02:02 ق.ظ
Wow, this piece of writing iss nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore
I amm going to convey her.
לופטים پنجشنبه 3 مرداد 1398 01:16 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in minutes a villa for rental
by city, various rooms lofts and villas. Be stunned at the images and information that the site has to provide you.
The site is a center for everybody the ads in the field,
bachelorette party? Use somebody who leaves Israel?

Regardless of what the reason why you should rent a villa for an upcoming event
or perhaps friends recreation well suited for any age.
The site is also the center of rooms by the hour,
which is already another subject, for lovers who are
seeking a lavish room equipped for discreet entertainment which has a spouse
or lover. It doesn't matter what you are looking at, the
0LOFT website constitutes a look for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
וילות להשכרה באילת سه شنبه 25 تیر 1398 05:29 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in minutes a villa
for rent by city, a variety of rooms lofts and villas.

Be astounded by the wonderful pictures and information that the site has to provide you.
The website is a center for everybody the ads inside the field, bachelorette party?
Spend playtime with a pal who leaves Israel? Regardless
of the the reason you will need to rent a villa for a potential event or merely a bunch recreation ideal for
any age. The site is also the center of rooms by way of the
hour, which has already been another subject, for lovers
who are searching for an opulent room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
Regardless of what you would like, the 0LOFT website will make a
try to find you to find rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
נערות ליווי دوشنبه 24 تیر 1398 06:30 ب.ظ
"We must build to a new crescendo, cheri," he said. "And then we may have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust,
plus the soft skin of his hard cock against my
sex was having its intended effect. I'm feeling
a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back
as much as my clit.

I used to be aching to get him inside, and I can tell that his really need to
push that wonderful hard cock inside me was growing. His moans
grew to enhance mine, and I knew the experience
of my wet pussy lips around the head of his cock was getting too much for of us.


"Allow the finale begin," he explained, anf the husband slid the end of his cock
inside me.

We both gasped as he held his cock there for any moment.

I contracted my pussy to tug him further inside, and then he threw his head back in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, and each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I want
to all of it inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock entirely in.
konto firmowe یکشنبه 23 تیر 1398 08:26 ب.ظ
Hey There. I found your weblog using msn. This is a very neatly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful information.
Thanks for the post. I'll definitely comeback.
najlepsze konto internetowe یکشنبه 23 تیر 1398 01:43 ب.ظ
This paragraph provides clear idea in support of the new viewers
of blogging, that actually how to do blogging and site-building.
צימר پنجشنبه 20 تیر 1398 06:32 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in a
few minutes a villa to rent by city, a range of rooms lofts and villas.

Be stunned at the wonderful pictures and knowledge that the site
has to offer you you. The site is a center for every person the ads inside the field, bachelorette party?
Use a pal who leaves Israel? Regardless of the reason why it's important to rent a villa for a future event
or simply just friends recreation well suited for any age.

The site is also the center of rooms by the hour, which is
definitely another subject, for lovers who want a lavish room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
It doesn't matter what you want, the 0LOFT website produces a find you to
find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
wholesale bath bombs چهارشنبه 19 تیر 1398 06:57 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you really
realize what you're speaking approximately! Bookmarked.

Please also talk over with my website =). We may have a hyperlink change arraangement
among us
חדרים לפי שעה בתל אביב یکشنبه 9 تیر 1398 01:32 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by
region, find during first minutes a villa to rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be astounded by the photographs and knowledge that the site has to supply you.

The website is a center for every body the ads within the
שירותי ליווי חיפה شنبه 8 تیر 1398 06:06 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most up-to-date results Discover a
massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region, the best portal
in Israel for discreet apartments and escort girls, several different
youth ads that provide you with service and guidance you didn't know, try a search by city and look for you the dream girl for indulgence, business meeting?
Ads will not include and or provide and or encourage
and or imply the provision of sexual services. The ads are susceptible to many of the binding laws from the State of Israel.
נערות ליווי ברמת גן جمعه 7 تیر 1398 02:16 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. They're handsome.

Brown hair slicked back, glasses that fit his
face, hazel eyes and the most amazing lips I've
seen. He could be well-built, with incredible
arms as well as a chest that stands apart within this sweater.
We're standing right in front of each other preaching about people, what we
would like into the future, what we're trying to find on another person. He starts telling me that bigger been rejected a great deal of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for good reason right.

But let me know, you wouldn't reject me, could you
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at this time?' he said as I am nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my heel bone in the leg, massaging it slowly. ‘So what can you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone to know what you want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially in regards to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves ladies who are direct, who cut in the chase, like you may did. To get
honest, it really is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב جمعه 31 خرداد 1398 07:56 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've
seen. They're well built, with incredible arms and a chest that sticks out
about this sweater. We're standing before of each other discussing us, what we want for future years, what we're
seeking on another person. He starts telling me that he's been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a good reason right.
But analyze, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you currently?' he said as I buy far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you will never know whatever they want. Somebody that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt interesting things, especially with regards to making new things in the sack ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut over the chase, like you merely did. To generally be
honest, which is a huge turn on.'
חדרים לפי שעה בראשון شنبه 25 خرداد 1398 06:38 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes a villa to rent
by city, several different
personal blog جمعه 24 خرداد 1398 01:05 ب.ظ
Hi exceptional website! Does running a blog such as this take a large amount of work?
I've no understanding of programming but I had been hoping
to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any recommendations or
tips for new blog owners please share. I know
this is off subject but I just wanted to ask. Cheers!
aboutme چهارشنبه 8 خرداد 1398 04:21 ب.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your website unintentionally, and I am surprised why this twist of fate did not
happened earlier! I bookmarked it.
Limeys چهارشنبه 8 خرداد 1398 12:57 ب.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this
sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
Reading this information So i'm satisfied to exhibit that I've an incredibly excellent
uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot certainly will make sure to do not omit this web site and provides it a look on a relentless basis.
cbd olej warszawa چهارشنبه 8 خرداد 1398 01:04 ق.ظ
I enjoy, result in I found just what I was taking a look for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye
agranda Tu Pene پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 12:58 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found
that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
Aumentar el Tamano del pene پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:16 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest
but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to
come back down the road. Many thanks
crecer el pene پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 08:57 ق.ظ
What's up to all, the contents present at this site are truly remarkable for people knowledge, well, keep up
the good work fellows.
aumentar el tamano del pene پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 08:41 ق.ظ
That is a great tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!
pene mas grande پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:48 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious
about your situation; we have developed some nice
methods and we are looking to exchange solutions
with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
whore پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 01:33 ق.ظ
Quality content is the ccrucial to be a focus for the visitors to visit the website, that's what this website is
providing.
Aumento Peniana natural چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 10:40 ب.ظ
Just wish to say your article is as amazing.
The clarity in your post is simply spectacular and i could assume
you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to
grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.
como almentar O penes naturalmente چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 02:32 ب.ظ
Hi to all, the contents existing at this website are
actually awesome for people knowledge, well, keep up the good work fellows.
וילות בראשון לציון سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 12:51 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search
by region, find in a few minutes a villa rented by city, a number of rooms lofts and villas.

Be impressed by the images and information that they have to offer you you.
The website is a center for every person the ads in the field, bachelorette party?
Use someone who leaves Israel? No matter what
the main reason you have to rent a villa for a potential event or simply just a bunch recreation ideal for any age.
The site is also center of rooms by the hour, which is another subject, for lovers who are seeking a deluxe room equipped for discreet entertainment using a spouse or
lover. It doesn't matter what you are looking for, the 0LOFT website produces a try to
find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی